w naszej ofercie: 9294 imprezy, 3393 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - City Break - Magia Oslo 2019 - 4 dni samolotem z Wroc��awia, Wycieczka samolotowa do Norwegii do Oslo, Oslo samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

CITY BREAK - MAGIA OSLO 2019

4 dni samolotem z Wroc��awia, Wycieczka samolotowa do Norwegii do Oslo, Oslo samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
197812122
oferta w pdf
Oslo - skandynawska stolica, kt��ra idealnie ����czy miejski styl ��ycia i bliski kontakt z natur��. Zar��wno nowoczesne, szklane budowle, jak i zabytkowe pa��ace i kamienice wspaniale komponuj�� si�� malowniczymi fiordami, licznymi wysepkami poro��ni��tymi zielonymi lasami i parkami. Zapraszamy w niezapomnian�� podr���� do krainy wysp, las��w i park��w, gdzie dynamiczne ��ycie miejskie przeplata si�� z jedyn�� swoim rodzaju natur��.
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Oslo - stolicy Norwegii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny lub pocz��tek zwiedzania w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspania��ej atmosfery, fascynuj��cych zabytk��w i najciekawszych atrakcji Oslo, takich jak
- Domkirke - XVII wieczna katedra b��d��ca najwa��niejsz�� ��wi��tyni�� Oslo, odbywaj�� si�� w niej koronacje oraz ��luby kr��l��w norweskich
- Radhus - Ratusz Miejski to osza��amiaj��cych wielko��ci budowla znana na ca��ym ��wiecie jako miejsce corocznego wr��czania pokojowej Nagrody Nobla
- Park Frogner ��� mie��ci si�� w nim zbi��r zaskakuj��cych w swej formie i przekazie rze��b wspania��ego norweskiego artysty Gustava Vigelanda, kt��re s�� dzie��em prawie 40 lat pracy tw��rcy
- Stortinget - budynek Parlamentu Norweskiego zbudowany w neoroma��skim stylu, gdzie podejmowane s�� wszystkie wa��ne decyzje dotycz��ce zasad prawnych i polityki
- Pa��ac Kr��lewski - rezydencja kr��lewska otoczona bogatym ogrodem przyozdobionym w rze��by cz��onk��w rodu kr��lewskiego, obecnie znajduje si�� tam siedziba kr��la Haralda V
- Zamek Akershus ��� wybudowany pod koniec XIII wieku kompleks fortyfikacji obronnych, kt��ry nigdy nie zosta�� zdobyty przez wrog��w
- Galeria Narodowa ��� posiada ona najwi��ksze zbiory sztuki norweskiej i europejskiej m.in. s��awny ���Krzyk��� Edwarda Muncha
- Opera Narodowa ��� doskonale wpisuj��ca si�� w krajobraz wybrze��a Oslo, jego bry��a pokryta bia��ym marmurem to futurystyczne dzie��o sztuki norweskich architekt��w
- Muzeum ��odzi Wiking��w, w kt��rym znajduj�� si�� w nim zbudowane ponad 1100 lat temu ��odzie skandynawskich wojownik��w i kupc��w
- Aker Brygge ��� dawna przestrze�� przemys��owa na nabrze��u portowym, kt��ra zosta��a przekszta��cona w kompleks budowlany z centrum handlowym, marin��, biurami oraz mieszkaniami i deptakiem z restauracjami
- Deptak Johan���s Gate ��� g����wna ulica Oslo, przy kt��rej znajduj�� si�� sklepy oraz nocne kluby
- Muzeum Fram ��� muzeum zbudowane specjalnie dla eksponatu statku polarnego Fram, dzi��ki kt��remu badacz Roald Amundsen jako pierwszy zdoby�� biegun po��udniowy
- Centrum Pokojowe Nobla ��� z interaktywnymi wystawami dotycz��cymi zwyci��zc��w Pokojowej Nagrody Nobla, a tak��e fundatora nagrody, opr��cz tego centrum pe��ni te�� funkcj�� kulturalno-kongresow��
- Holmenkollen - Miejsce Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania tradycyjnych norweskich potraw jak niesolona i suszona zimnym powietrzem torrfisk, finnbiff, czyli gulasz z renifera lub tradycyjne s��odko��ci jak krumkake nadziewane bit�� ��mietan��. (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Ponadto Oslo oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w kt��rym ka��dy znajdzie co�� dla siebie:

- Oslo Fiord - rejs statkiem pomi��dzy licznymi wysepkami fiordu norweskiego, podczas kt��rego z pok��adu b��dzie mo��na podziwia�� pi��kne widoki (ok. 203 - 448 NOK/os.)
- Norweskie Muzeum Ludowe - muzeum i skansen, kt��re prezentuj�� ludowe dziedzictwo norweg��w, mo��na tam tak��e spr��bowa�� ��wie��ych tradycyjnych wypiek��w lub przejecha�� si�� doro��k�� (ok. 130 NOK/os.)
- Muzeum Muncha - posiada najwi��ksz�� na ��wiecie kolekcj�� prac Edwarda Muncha, przepisanych w testamencie miastu Oslo (ok. 120 NOK/os.)
- Muzeum Kon-Tiki - prezentuje eksponaty zwi��zane z wyprawami Thora Heyerdahla, jak tratwa Kon-Tiki, kt��r�� podr����nik przep��yn���� Pacyfik lub dziesi��ciometrowy model rekina wielorybiego (ok. 120 NOK/os.)
Wieczorami proponujemy skorzysta��, ze s��ynnych rozrywek Oslo, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta (p��atne indywidualnie wg zam��wienia):
- Bla - miejsce, kt��re warto odwiedzi��, je��eli jest si�� fanem wsp����czesnej muzyki, cz��sto w godzinach wczesnowieczornych odbywaj�� si�� tam koncerty, po czym lokal zamienia si�� w wibruj��cy muzyk�� klub z DJ���ami z Norwegii i zagranicy
-Plaza SkyBar - bar na dachu hotelu Plaza w centrum Oslo, gdzie mo��na wypi�� drinka podziwiaj��c s��o��ce zachodz��ce za panoram�� miasta
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu. Czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* - po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Oslo. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Oslo.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od ilo��ci os��b, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Oslo w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

16.08-19.08.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2450 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2050 PLN 300 PLN 1930 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 302 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 800 - 1100 NOK/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.