w naszej ofercie: 13546 imprez, 10664 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - City Break - Magia Amsterdamu 2019 - 5 dni samolotem z Krakowa, Wycieczka samolotowa do Holandii w Amsterdamie, Amsterdam samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

CITY BREAK - MAGIA AMSTERDAMU 2019

5 dni samolotem z Krakowa, Wycieczka samolotowa do Holandii w Amsterdamie, Amsterdam samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
126087447
oferta w pdf
Amsterdam - miasto kontrastu, gdzie sztuka i kultura, styka si�� z liberalnymi pogl��dami i mieszank�� wielu kultur. 100 wysepek oddzielonych 160 kana��ami i 1000 most��w, ulice z mn��stwem urokliwych, wiekowych kamienic, znane na ca��ym ��wiecie liczne muzea, drewniane barki przycumowane przy brzegu rzeki, wszechobecny d��wi��k przeje��d��aj��cych rower��w i romantyczny zapach tulipan��w to wszystko sprawi, ��e pokochasz to miasto!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Eindhoven. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny lub pocz��tek zwiedzania w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspania��ej atmosfery, fascynuj��cych zabytk��w i najciekawszych atrakcji Amsterdamu, takich jak
- Muzeum Domu Rembrandta z bogat�� kolekcj�� obraz��w i rysunk��w s��awnego malarza
- Szlifiernia diament��w, gdzie z bliska mo��na podziwia�� drogocenne kamienie lub naby�� klejnoty i bi��uteri��
- Molen Van Sloten - jeden z nielicznych drewnianych wiatrak��w w mie��cie
- Bloemenmarkt - jedyny na ��wiecie p��ywaj��cy targ kwiatowy
- Koninklijk Paleis Amsterdam - Pa��ac Kr��lewski, uznawany za najcenniejszy zabytek Z��otego Wieku
- Magere Brug - most zwodzony, uznawany za jeden z najpi��kniejszych w mie��cie
- Amsterdamskie Kana��y z mn��stwem drewnianych barek, p��ywaj��cych restauracji i romantycznych ����dek
- Jordaan - ekskluzywna modna dzielnica Amsterdamu z pi��knymi kamienicami
- Westerkerk - ko��ci���� z wie����, z kt��rej mo��na podziwia�� panoram�� Amsterdamu
- Kalverstraat - g����wna dzielnica handlowa i najbardziej zat��oczona ulica w Amsterdamie
- Dzielnica Czerwonych Latarni - najcz����ciej odwiedzane miejsce w Amsterdamie i jego najstarsza dzielnica o ��wiatowej s��awie i niepowtarzalnej atmosferze
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania tradycyjnych holenderskich potraw, takich jak zupa snert, rybne kibbeling, czy s��odkie ciastko tompouce (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Ponadto Amsterdam oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w kt��rym ka��dy znajdzie co�� dla siebie:

- Rijksmuseum - s��ynne Muzeum z dzie��ami holenderskich klasyk��w jak Rembrandt, bogate kolekcje r��kodzie��a, rze��b, archeologicznych artefakt��w, stroj��w, sztuki azjatyckiej, druk��w, pami��tek z historii Holandii sk��adaj��cych si�� na 800 lat przesz��o��ci pa��stwa (ok. 18 euro/os.)
- Heineken Muzeum - dawny browar s��ynnej, holenderskiej marki piwa (ok. 16 euro/os.)
- Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, gdzie z bliska mo��emy przyjrze�� si�� gwiazdom kina, telewizji, polityki i muzyki (ok. 25 euro/os.)
- Muzeum Van Gogha - najwi��ksze muzeum prac Van Gogha na ��wiecie, posiadaj��ce najliczniejsz�� kolekcj�� obraz��w, rysunk��w i list��w artysty (ok. 18 euro/os.)
- Vondelpark - najwi��kszy i najpopularniejszy park w Amsterdamie z wszechobecn�� zieleni�� zach��caj��c�� do rekreacji i wypoczynku
- Leidseplein - miejsce spotka�� Holendr��w i ulicznej rozrywki, gdzie po zachodzie s��o��ca mo��na korzysta�� z nocnego ��ycia
- Przeja��d��ka wodnym tramwajem - podczas kt��rej poza podziwianiem miasta z poziomu wody poznamy histori�� miasta i poszczeg��lnych budynk��w (ok. 20 euro/os.)
Wieczorami proponujemy skorzysta��, ze s��ynnych amsterdamskich rozrywek, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta (p��atne indywidualnie wg zam��wienia):
- Paradiso - sala koncertowa, klub i centrum kultury, gdzie poza imprezami tanecznymi z muzyk�� elektroniczn��, organizowane s�� koncerty z muzyk�� na ��ywo, festiwale, pokazy mody czy filmu
- Rembrandt Bar - miejsce, gdzie poza smakowaniem lokalnych napoj��w mo��na pos��ucha�� niderlandzkiej muzyki
- Floor 17 - popularny bar znajduj��cy si�� na 17 pi��trze, sk��d mo��na podziwia�� panoram�� miasta, serwuj��cy szeroki wyb��r koktajli na bazie holenderskiego specja��u Bols jenever
- Cafe Nol - najs��ynniejsza kawiarnia w Jordaan, gdzie odbywaj�� si�� koncerty holenderskich muzyk��w
Dzie�� 4:
Proponujemy jako dzie�� wolny, kt��ry mo��na przeznaczy�� na korzystanie z lokalnych atrakcji, zakupy pami��tek albo wzi��cie udzia��u w wybranej wycieczce fakultatywnej.
- Artis ZOO - niedu��e, przyjemne do spacerowania ZOO, kt��rego zwiedzanie mo��na po����czy�� z wizyt�� w fascynuj��cym Planetarium (ok. 20 euro/os.)
- Lochy Amsterdamu, gdzie poprzez interaktywn�� zabaw�� i wyst��py aktor��w poznamy 500 lat strasznej historii Amsterdamu przedstawionej w spos��b humorystyczny - zobaczymy jak torturowano wi����ni��w czy operowano w XVIII wieku, prze��yjemy spotkanie z duchem, staniemy przed s��dem Inkwizycji i zgubimy si�� w labiryncie (cena ok. 15 euro/os)
- Ripley���s Believe It or Not! Amsterdam - najwi��ksze dziwactwa, szokuj��ce rekordy, zaskakuj��ce lokalne zwyczaje, zwariowane wynalazki. Ca��e cztery pi��tra muzeum zape��niaj�� modele ciekawostek i dziwactw odkrytych na ca��ym ��wiecie, tak��e w Holandii, w tym replika najwi��kszej anakondy na ��wiecie, wytatuowane g��owy przedstawicieli egzotycznych plemion, figury najwy��szego cz��owieka w historii, kobiety-kot, cz��owieka-w����a, kosmity, dinozaura, a tak��e fantastyczne wizualizacje Amsterdamu bez kana����w. Na miejscu mo��na tak��e wybra�� si�� na emocjonuj��c�� projekcj�� w kinie 5D lub zrobi�� sobie zdj��cie przy siedmiometrowym modelu Transformersa lub zielonej postaci Hulka. (cena ok. 20 euro/os)
- Zaanse Schans ��� skansen, w kt��rym zobaczymy wiejsk�� wytw��rni�� ser��w, staroholenderskie sklepiki, muzeum sabot��w (holenderskich drewniak��w) z pokazami ich produkcji, domki na wodzie oraz tradycyjne wiatraki holenderskie (ok. 20 euro/os.)
- Gouda - holenderskie miasto z bogat�� histori��, gdzie warto zobaczy�� takie zabytki jak Ratusz, Budynek Wagi, Ko��ci���� ��w. Jana - s��yn��cy z pi��knych witra��y, odwiedzi�� targ serowy, czy Muzeum Sera Gouda (ok. 49 euro/os.)
Wieczorem proponujemy odwiedzi�� lokalne, puby i restauracje w kt��rych b��dziemy mieli niepowtarzaln�� mo��liwo���� smakowania specja����w kuchni holenderskiej oraz lokalnych alkoholi, takich jak Genever (ja��owiec), gin Jenever, advocaat, piwo Amstel czy Haineken (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Dzie�� 5:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* - po��o��one w pobli��u Amsterdamu, w niewielkiej odleg��o��ci od przystank��w komunikacji podmiejskiej, z doskona��ym i szybkim po����czeniem z centrum Amsterdamu (ok. 2-3 przystanki). Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Amsterdamie.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od wielko��ci grupy, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Amsterdamu w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

13.08-17.08.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2790 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2290 PLN 300 PLN 2140 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN
ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 4 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 4 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 120 - 150 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, op��at�� za podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (500 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.